Välj en sida

om

Om mig

Mental träning hade gjort en skillnad då jag var tonåring. Hela min skolgång i grundskolan kantades utav mobbing, där jag var offret. Vilket medförde att jag hade dålig självkänsla och dåliga betyg.

Den dåliga självkänslan följde med långt upp i vuxen ålder. Utåt har jag alltid varit säker men inom mig har självbilden gjort sig påmind om de hårda ord och slag jag tog emot.

Jag är uppväxt i Motala en liten stad där man inte kan komma ifrån sitt förflutna och slippa sina plågoandar. Trots att jag hade många vänner kände jag mig aldrig riktigt trygg. Då jag var 20 år kom jag till ett vägskäl, antigen stanna kvar i Motala eller flytta ditt där jag inte kände någon och börja om ifrån början.

Jag sökte arbete i städer där jag kunde tänka mig bo och hamnade i Helsingborg. Jag fick ett vikariat på ett en förskola och arbetade som barnskötare. Jag läste även upp mina betyg och tog mig fram som timanställd barnskötare. Då jag var 25 år började studera till fritidsledare intresset för personlig utveckling och det mänskliga beteendet började växa. Vi läste ledarskap, gruppdynamik, socologi etc.

Med utbildningen växte jag som människa. Jag kände att jag vill göra en skillnad i ungas liv. Efter utbildningen fick jag anställning som fritidsledare på Sandeplanskolan i Höllviken. Det var ett längre vikariat och då det tog slut fick jag anställning som stödassistent i Lunds kommun, vilket är min huvudsakliga sysselsättning än idag.

 Mitt intresse för personlig utveckling och det mänskliga beteendet har växt allt mer. Då andra läser  skönlitterature  läser jag böcker som handlar om  självkänsla, beteenden, retorik, kommunikation etc. 

Jag blev allt mer intresserad utav personlig utveckling och på ett mingel träffade jag en kille som var coach. Han gjorde mig intresserad vilket gjorde att jag tog kontakt med Coach Companion och betalade för att gå två utav deras kurser. Nu hade verkligen mitt intresse växt, jag ville ha mer.  Efter jag läst Det sitter i huvudet utav Michael Södermalm. Blev jag nyfiken och intresserad utav mentalträning. Jag sökte upp Scandinaviska ledarhöskolan, jag köpte deras utbildningspaket och efter 3 år blev jag licenserad mentaltränare.

Min resa är inte slut än. Nu vill jag lära ut till unga det som jag hade behövt då jag var ung. Jag vill lära dem att komma i bättre kontakt med dem själva, bygga upp självkänslan och självbilden. Komma underfund med dem själva och andra i sin omgivning. Jag vill förebygga och prata om mobbing. Jag vill ge och lära ut  metoder som de själva kan arbeta med.

Mentalträning och all littratur jag läst har gett mig så mycket och nu vill jag dela med mig utav mina kunskaper. Om jag hade haft dessa kunskaper då jag gick i grundskolan som jag har idag hade min dåliga självkänsla varit mildrade och mina betyg  mycket bättre.

 

om mental träning

Mentalträning utarbetades redan på 1960 talet utav Fil Dr Lars-Eric Unsståhl.  Många har upplevt de goda effekterna utav träningen. Men som med alla annan träning behöver man träna kontinuerligt för att få effekt Visa som börjat träna har uttrycker att mentalträning är inget för dem. för de märker ingen effekt. Det är samma sak som att börja träna inför ett maratonlopp och efter 1 vecka ge upp för att man märker inte de effekter man önskar.

Då vi tränar mentalt, lägger vi in ord och bilder i våra tankar under ett avkopplat och avslappnat tillstånd. I detta tillstånd smälter vår logiska/ rationella  och den kreativa/ impulsiva samman och blir till en enhet och arbetar mot samma sak men har olika sätt att arbeta med det. De pratar till med varandra i stil med ” Med min intelligent och din drivkraft kan vi åstadkomma något stort.  Hjärnan  sänder de ut signalerna till  cellerna, musklerna och nerverna som lyder.

Detta gör  att processer inom startas och leder till

 

  • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
  • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
  • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
  • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
  • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
  • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
  • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
  • Förbättrade sociala relationer
  • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål